Արզնի համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1135 բ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման աշխատանքներ (բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված` շինարարության թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) կատարելու թույլտվության համար 1111111113000Միանվագ3000 Ընտրել
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 9001052322855000Միանվագ5000 Ընտրել
1138 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար  350Օրական350 Ընտրել
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900105232335200000Տարեկան200000 Ընտրել
1144 ի) Համայնքի տարածքում (բացառությամբ թաղային համայնքների) մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար  10000Տարեկան10000 Ընտրել
1145 լ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար  50000Տարեկան50000 Ընտրել
1134Ա -մինչև 20 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  3000Միանվագ3000 Ընտրել
1134Բ - 20 և ավելի քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  5000Միանվագ5000 Ընտրել
1133Ա -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար  15000Միանվագ15000 Ընտրել
1133Գ - 201-ից մինչև 500 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  30000Միանվագ30000 Ընտրել
1133Դ 501-ից մինչև 1000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  50000Միանվագ50000 Ընտրել
1133Ե 1001-3000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  50000Միանվագ50000 Ընտրել
1140Բ -հանրային սնունդի և զվարճանքի օբյեկտների համար  50000Տարեկան25000-50000 Ընտրել
1140Ա - առևտրային օբյեկտների համար  25000 5000-50000 Ընտրել
1140Գ - բաղնիքների (սաունաների) համար  200000Տարեկան200000-500000 Ընտրել
1140Դ - խաղատների կազմակերպման համար  500000Տարեկան500000-1000000 Ընտրել
1140Ե - շահումով խաղերի կազմակերպման համար  250000Տարեկան250000-500000 Ընտրել
1140Զ - վիճակախաղերի կազմակերպման համար  100000Տարեկան100000-150000 Ընտրել
1142Ա - ալկոհոլային սպիրտի պարունակությունը մինչև 20 ծավալային տոկոս արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի համար  2000Ամսական2000 Ընտրել
1142Բ - Թունդ ալկոհոլ./սպիրտի պարունակությունը 20 և ավելի ծավալային տոկոս/ արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի համար  3500Ամսական3500 Ընտրել
1142Գ - այլ արտաքին գովազդի համար 9001052323761500Ամսական1500 Ընտրել
1142Դ - դատարկ գովազդային վահանակների համար  375Ամսականայլ արտաքին գովազդի 25% չափով Ընտրել
1133Զ 3000 և ավելի քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  100000Միանվագ100000 Ընտրել
1137Գ մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  10000Եռամսյակային10001 Ընտրել
1137Դ 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  12000Եռամսյակային13001 Ընտրել
1137Ե 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  14000Եռամսյակային25001 Ընտրել
1137Զ 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  20001Եռամսյակային25001 Ընտրել
1137Է 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  26000Եռամսյակային45001 Ընտրել
1137Ը 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  46000Եռամսյակային101000 Ընտրել
1137Թ մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  10000Եռամսյակային10001 Ընտրել
1137Ժ 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  12000Եռամսյակային13001 Ընտրել
1137Ի 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  14000Եռամսյակային25001 Ընտրել
1137Լ 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  20001Եռամսյակային25001 Ընտրել
1137Խ 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  26000Եռամսյակային45001 Ընտրել
1137Ծ 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  46000Եռամսյակային101000 Ընտրել
1147Ա մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի կազմակերպման և իրացմանթույլտվության համար(հիմնական շին-ն)  5000Եռամսյակային0-5000 Ընտրել
1147Բ 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի կազմակերպման և իրացմանթույլտվության համար(հիմնական շին-ն)  6000Եռամսյակային5000-1000 Ընտրել
1147Գ 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի կազմակերպման և իրացմանթույլտվության համար  10000Եռամսյակային10000-15000 Ընտրել
1147Դ 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի կազմակերպման և իրացմանթույլտվության համար(հիմնական շին-ն)  16000Եռամսյակային15001-20000 Ընտրել
1147Ե 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի կազմակերպման և իրացմանթույլտվության համար(հիմնական շին-ն)  20001Եռամսյակային20001-30001 Ընտրել
1147Զ 500 քառակուսի մետր և ավելի ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի կազմակերպման և իրացմանթույլտվության համար(հիմնական շին-ն)  30001Եռամսյակային30001-50001 Ընտրել
1148Ա մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(ոչ հիմնական շին-ն)  1000Եռամսյակային0-1001 Ընտրել
1148Բ 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(ոչ հիմնական շին-ն)  2000Եռամսյակային1001-2001 Ընտրել
1148Գ 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(ոչ հիմնական շին-ն)  4000Եռամսյակային2001-4001 Ընտրել
1148Դ 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(ոչ հիմնական շին-ն)  5000Եռամսյակային4001-8001 Ընտրել
1148Ե 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(ոչ հիմնական շին-ն)  8001Եռամսյակային8001-15001 Ընտրել
1148Զ 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(ոչ հիմնական շին-ն)  15001Եռամսյակային15001-25001 Ընտրել
1353 Աղբահանության վճար 900105232418150Ամսական150 Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ